Anunț concurs pentru ocuparea functiei contractuale de consilier

ROMANIA

JUDETUL NEAMT

PRIMARIA COMUNEI  VALENI

Tel/FAX.:0233/781421;

CUI:  16287088

E-mail: primvaleni@yahoo.com

Nr.679 din  20.02.2017                                                                

 

ANUNŢ

Primăria comunei Văleni,  organizează concurs la sediul Primăriei com. Văleni,  din str. Cozma Șarpe  nr.3, județul Neamț, în data de   15 .03.2017, ora 1000, proba scrisă şi în data de

17.03.2017, ora 1000, interviul, pentru ocuparea funcţiei  contractuale  vacante de consilier ,grad debutant,cu atributii de operator rolin cadrul compartimentului  Financiar Contabil Impozite si  Taxe Locale , pe perioadă nedeterminată .

Condiţii de participare:

  1. studii superioare de lungă durată,economice cu diplomă de licenţă .

2.cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

  1. condiţia de vechime  – nu este obligatorie

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Văleni , în termen de 10   zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ.

Condițiile  de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Văleni, din  str. Cozma Șarpe , nr.3, jud.Neamț.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Văleni, jud.Neamț  şi la telefon 0233 / 781421  – persoana de contact  Achelariței Emilia  – secretar al  comunei Văleni .

 

PRIMAR,

MURARIU GHEORGHE

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *