STATUL DE FUNCȚII

Stat de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, aparatului permanent al Consiliului local al comunei Văleni, institutiilor subordonate si serviciilor publice.